Lakástámogatás 2011

2009. július 1-jét követően a magánszemélyek számára szóló támogatások köre leszűkült.
A 2009-es lakástámogatási rendszerben igénybe vehető támogatások (szocpol) már nem vehetőek igénybe, illetve csak azok számára elérhetőek, akik 2009. július 1-je előtt adták le kérelmüket.

Milyen lakástámogatást vehetek igénybe 2011-ben?

2011-ben lakástámogatás céljából kamattámogatás igénybevételére van lehetőség, melyet a 2009. október 1-jétől életbe lépett 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet szabályoz.

Az utoljára 2011. április 27-én frissült összefoglalót Dr. Ifj. Krizsa Lajos ügyvéd, ingatlanforgalmi szakjogász készítette.
Azoknál a témáknál, ahol bővebb magyarázat szükséges egy kérdőjelet láthat, kattintson rá, hogy megtekinthesse a részletezést.

Jogszabályi háttér

A 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet azon feltételeket szabályozza, melyek megléte esetén Magyarországon területén lévő új lakás vásárlásához, új lakás építéséhez, ill. lakás korszerűsítéséhez felvett hitelintézeti kölcsönhöz állami támogatásként kamattámogatás vehető igénybe.

Ki és mire kaphat támogatást?

A hitelintézeti kölcsönhöz kapcsolódó kamattámogatás célhoz kötött, így kizárólag az alábbi célok érdekében vehető igénybe:

Támogatott célok Támogatott személyek
új lakás építése fiatal vagy a többgyermekes támogatott személy
új lakás vásárlása fiatal vagy a többgyermekes támogatott személy
lakás korszerűsítésére nagykorú támogatott személy

A hitelintézeti kölcsön kamatainak megfizetéséhez az állam a kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában a kölcsön futamidejének lejártáig, de legfeljebb húsz évig nyújt támogatást.

Kamattámogatás általános feltételei

Lakás építéséhez vagy vásárlásához kamattámogatás akkor nyújtható, ha az alábbi feltételek együttesen megvalósulnak:

 • az igénylőnek, házastársának, élettársának, bejegyzett élettársának és gyermekének, illetve a vele együttköltöző családtagjainak:
  • lakástulajdona, állandó lakáshasználati joga, lízingbe vett lakása nincs
  • a fenti alpontban meghatározott jogok ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére irányuló kérelme nincs folyamatban
  • önkormányzati tulajdonban lévő, illetve szolgálati jogviszonyhoz vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonya nincs
 • az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója, továbbá nem élettársa.

Lakás korszerűsítéséhez kamattámogatás akkor nyújtható, ha az igénylőnek, házastársának, élettársának, bejegyzett élettársának és gyermekének, illetve a vele együttköltöző családtagjainak a korszerűsítendő lakást kivéve, ha

 • lakástulajdona, állandó lakáshasználati joga, lízingbe vett lakása nincs
 • a fenti alpontban meghatározott jogok ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére irányuló kérelme nincs folyamatban
 • önkormányzati tulajdonban lévő, illetve szolgálati jogviszonyhoz vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonya nincs

A kamattámogatás nyújtásának további feltételei

 1. Az igénylő(k) és az együtt költöző(k) a rendelkezésükre álló anyagi eszközöket - a korszerűsítés kivételével - az építési költség vagy a vételár kiegyenlítésére használhatják fel.
 2. A kamattámogatással épített, vásárolt, korszerűsített ingatlanban a támogatott személyeknek legalább 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük.
 3. Korszerűsítéshez csak az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló rendelet szerinti megfelelőségi igazolással rendelkező termékeket lehet felhasználni.
 4. Építési költséghez, vételárhoz és a lakás komfortfokozatához kapcsolódó feltételek
 5. A kamattámogatott hitelintézeti kölcsön összege maximalizált.
 6. Államilag támogatott kölcsön hiánya valamennyi támogatott személynél.
 7. Nemcsak a támogatott személynek kell megfelelnie feltételeknek, hanem a hitelezőnek is. A kormányrendelet maximalizálja a hitelező által a kölcsön nyújtásáért kérhető ellenszolgáltatás mértékét.
 8. Új lakás vásárlásához, lakás építéséhez, korszerűsítéséhez kapcsolódó számlák hitelintézet részére történő bemutatása. Mit érdemes tudni a számlákról?
 9. A támogatott személynek a kölcsönszerződésében kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a kölcsön folyósítását, illetve az utolsó részfolyósítást követő egy éven belül bemutatja a hitelintézet számára a kormányrendeletben meghatározott iratokat.

A kamattámogatás mértéke

Új lakás építésénél vagy vásárlásánál

A kamattámogatás mértéke a gyermekek számához, vagy a támogatást igénylő korához igazodik:

Mi történik, ha a kölcsön visszafizetése alatt növekszik a gyermekek száma?
A kamattámogatást a kölcsön futamidejéből hátralévő időszakra a magasabb gyermekszám alapján kell számítani. Ennek feltétele, hogy az adós kérelmére a Kincstár értesítse a folyósító pénzintézetet.

Lakás korszerűsítésénél

Az állampapírhozam 40%-a, ennek hiányában a referenciahozam 40%-a. Ebben az esetben azonban a kamattámogatás mértékének van egy felső határa is.

Ki nyújtja és ki folyósítja a kamattámogatást?

Kincstár

 • A kamattámogatásokat az állam nevében a Kincstár nyújtja a folyósító hitelintézet havi elszámolása alapján.
 • A kormányrendeletből eredő valamennyi polgári jogi jogviszonyban a Magyar Államot a Kincstár képviseli.

Hitelintézetek

 • A kamattámogatott kölcsönök folyósítását és a törlesztés megállapítását, valamint a kamattámogatásnak a központi költségvetéssel való elszámolását a hitelintézetek végzik.

Nem magyar állampolgár igénylőre vonatkozó szabályok

Nem magyar állampolgár igénylőre további feltételek is vonatkoznak.

Gyakori kérdések

Mely időpontokban kell fennállnia a kamattámogatás feltételeinek? Kedvezőbbé válhatnak-e a kamattámogatás feltételei, ha a kamattámogatott kölcsön visszafizetése alatt növekszik a gyermekek száma? Mely időpontig kérhető a kamattámogatásra való jogosultság megállapítása? Hogyan lehet igazolni a kamattámogatások igénylésének megtörténtét és annak időpontját? Mit lehet tenni, ha az igénylést a hitelintézet elutasítja? Igényelhető-e kamattámogatás lakás-előtakarékossági szerződéshez kapcsolódó kölcsöntartozáshoz vagy már meglévő egyéb kölcsöntartozáshoz? Devizakölcsönhöz is igényelhető-e kamattámogatás? Hova és kihez fordulhatok további kérdéseimmel?