Lakástámogatás 2015

2015-ben a lakástámogatás újabb átalakuláson megy keresztül. A 2013-es lakástámogatás feltételeihez képest több támogatás igénybevételére nyílik lehetőség. Új formában visszatér a szocpol is.

Kamattámogatás új lakás vásárlásához, építéséhez 2015-ban CSOK az új "szocpol"

 

A Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK), mint vissza nem térítendő állami támogatás 2015. július 1-től új ingatlanok vásárlása és építése mellett már használt lakásra, bővítésre is igénybe vehető.

Milyen célokra vehető igénybe a kedvezmény?

Új lakások vásárlása, építése

1.) 2008. július 1-jén vagy azt követően kiadott - építési engedéllyel rendelkező és legalább "B" tervezett energetikai minősítésű új, összkomfortos lakás építéséhez, - használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal és legalább "B" energetikai minősítéssel rendelkező új lakás vásárlásához,

amennyiben építés esetén az általános forgalmi adó nélkül, a lakóépület nettó alapterületére számított, egy négyzetméterre jutó bekerülési költség vagy vásárlás esetén az általános forgalmi adó és telekár nélkül meghatározott, a lakás teljes nettó alapterületére számított, egy négyzetméterre jutó vételár nem haladja meg a 300 000 Ft-ot, alacsony energiafogyasztású lakás esetében a 350 000 Ft-ot,

Használt lakásvásárlása, bővítése

legfeljebb 350 ezer Ft/m2 vételárú - a lakás nettó alapterülete alapján számított - , legalább komfortos, használt lakás vásárlásához, de a vételár nem haladhatja meg a területileg meghatározott vételár maximumot, melyek a következők:

a) Közép-Magyarország területi egysége (Budapest és Pest megye) esetén
  • Budapesten a 35 millió Ft-ot,
  • városokban a 28 millió Ft-ot,
  • egyéb településeken a 23 millió Ft-ot,
b) Dunántúl területi egysége (Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém, Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, Baranya, Tolna, Somogy megye) esetén
  • megyeszékhelyeken a 28 millió Ft-ot,
  • városokban a 23 millió Ft-ot,
  • egyéb településeken a 18 millió Ft-ot,
c) Alföld és Észak területi egysége (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád, Hajdú-Bihar, Jász- Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye) esetén
  • megyeszékhelyeken a 25 millió Ft-ot,
  • városokban a 19 millió Ft-ot,
  • egyéb településeken a 16 millió Ft-ot.

Használt lakás vásárlása, illetve meglévő tulajdon bővítése esetén a vásárlandó/bővítendő ingatlannak legalább komfortosnak kell lennie, vagy a bővítéssel egyidejűleg komfortossá kell válnia. Társasházban, szövetkezeti házban történő vásárlás/bővítés esetén nincs elvárt energetikai minősítési osztály. Amennyiben egylakásos lakóépület vásárlása, illetve bővítése az igénylés célja, és az ingatlan "C" energetikai minősítésnél kedvezőtlenebb besorolású, ez esetben a támogatás csak akkor igényelhető, ha az igénylő a hitelintézet részére benyújtja a lakóépület fekvése szerint illetékes építésügyi hatóság által kiállított, 30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítványt arról, hogy a lakóépület állapota az élet- és vagyonbiztonságot közvetlenül és súlyosan nem veszélyezteti.

  Kik igényelhetik a kedvezményt?

- életkori megkötéstől függetlenül a természetes személyek (házastársak, élettársak, egyedülállók) már meglévő gyermekek és a terhesség betöltött 24. hetét követően magzat vagy ikermagzat után, illetve

- a 40. életévüket be nem töltött házaspárok a nevelt gyermekek számától függetlenül legfeljebb két gyermek vállalása esetében (megelőlegezett családok otthonteremtési kedvezménye),

- a családok otthonteremtési kedvezményét korábban született gyermeke után igénybevevő a később született gyermeke után is a lakáscélú hitelintézeti kölcsönszerződésből (2015. július 1-jét követően kötött) eredő tartozás törlesztésére, a lakáscélú hitelintézeti kölcsönszerződés megkötésének időpontjában érvényes összegben és feltételek szerint. A később született gyermek utáni kedvezmény összege gyermekenként 400 ezer Ft.Mennyi az igénybe vehető kedvezmény összege?

Új lakás vásárlása vagy építése, használt lakás vásárlása vagy bővítése esetén egyaránt a következők szerint alakul:

Eltartott gyermek száma Lakás hasznos alapterülete (m2) Támogatás összege (Ft)
Alap-összeg Energia-takarékos "A" minősítési osztályú lakás esetén Fokozottan energia-takarékos, "A+" minősítési osztályú lakás esetén Alacsony energia-fogyasztású lakás esetén
1 45-55 500000 550000 600000 650000
55,01-160 600000 660000 720000 780000
2 50-65 800000 880000 960000 1040000
65,01-80 1000000 1100000 1200000 1300000
80,01-160 1300000 1430000 1560000 1690000
3 60-75 1200000 1320000 1440000 1560000
75,01-90 1500000 1650000 1800000 1950000
90,01-160 2000000 2200000 2400000 2600000
4 vagy több 70-85 1600000 1760000 1920000 2080000
85,01-100 2000000 2200000 2400000 2600000
100,01-160 2500000 2750000 3000000 3250000
  Az igényléshez szükséges feltételek.

a) A támogatással érintett ingatlanban:

Az igénylőknek vagy támogatott személyeknek legalább együttesen 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük. Házaspár és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie.

A lakásban az igénylőn vagy támogatott személyen kívül csak az általa eltartott gyermek szerezhet tulajdont. A támogatás időtartamáig (10 év) haszonélvezet nem alapítható az ingatlanra. Életvitelszerűen kell a lakásban tartózkodni.

b) Az igénylőknek nem lehet lakástulajdonuk, állandó használati joguk, önkormányzati vagy szolgálati – munkakörhöz kötött – lakásra vonatkozó bérleti jogviszonyuk, illetve lízingelt lakásuk.

Kivétel:

Legfeljebb olyan lakás 50%-os tulajdoni hányada, melyet tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés útján szereztek, vagy

a tulajdonukban lévő lakás lebontását a települési önkormányzat jegyzője elrendelte, ill. engedélyezte,

vagy lakásukat legalább két éve haszonélvezettel terhelten örökölték, vagy ajándékozás útján kapták, és a haszonélvező a lakásban lakik.

c) Az igénylőnek (mindegyiknek) köztartozásmentes adózónak kell lennie, továbbá az igénylőnek (házastársak és élet- társak esetén legalább az egyik félnek) bejelentett, minimum fél éve fennálló társadalombiztosítási jogviszonnyal kell rendelkeznie (ideértve azt az esetet is, ha legfeljebb 15 nap megszakítás van a legalább 180 nap TB- jogviszonyban). Vevő eladónak nem lehet közeli hozzátartozója, ill. élettársa, és nem lehet tulajdonosa.