Hitel fogalmak és magyarázatok

Természetes személy:

Jogi műszó, az élő embert, a hozzá fűződő jogok alanyát jelenti.

Közeli hozzátartozó:

Házastárs, egyenesági rokon, örökbefogadott gyermek, mostoha- és nevelt gyermek, mostoha- és nevelőszülő, örökbefogadó, illetve testvér.

Eltartott:

Eltartott az a személy, aki az Adóssal életvitel-szerűen egy háztartásban él, de nincs saját jövedelme.

Adós:

Az a természetes személy, aki megköti a kölcsönszerződést a pénzintézettel, mely alapján a pénzintézettől pénzt kap, amit a szerződésnek megfelelően vissza kell fizetnie.

Adóstárs:

Ugyanúgy felel a hitel visszafizetéséért, mint az Adós, leggyakrabban az Adós házastársa vagy családtagja.

Készfizető kezes:

Az a szereplő a kölcsönszerződésben, aki a teljes vagyonával felel, ha az Adós nem fizet.

Jelzáloghitel:

Olyan kölcsön, melynek elsődleges fedezete egy ingatlan.

Jelzálogjog:

Amikor az Adós megkapja a pénzintézettől a jelzálog alapú kölcsönt, a birtokában (vagy Adóstársának, esetleg egy 3. személynek a birtokában) lévő ingatlan tulajdon lapjára és az ingatlan-nyilvántartásba kerül bejegyzésre a jelzálogjog.

Zálogkötelezett:

Az a természetes személy, akinek a tulajdonában lévő ingatlanra zálogjogot jegyeztek be.

Zálogjogosult:

Az a pénzintézet, aki bejegyezte a zálogjogot a Zálogkötelezett ingatlanára.

Dologi adós:

A jelzáloghitelben az a résztvevő, akinek az ingatlanára bejegyezték a jelzálogjogot, azaz aki az ingatlanával felel az Adós által felvett kölcsön visszafizetéséért.

Tulajdoni lap:

A tulajdoni lap tartalmazza az ingatlan adatait, a tulajdonosok adatait és tulajdonrészüket, illetve az esetlegesen fennálló terheket vagy különböző jogokat (pl. haszonélvezeti jog), illetve úgynevezett tényeket (pl. elidegenítési- vagy terhelési tilalom). A tulajdoni lapról hiteles másolat szükséges a hitelfelvételhez.

Hiteles tulajdoni lap másolat vagy szemle:

A földhivatal által kiadott másolat a tulajdoni lapról, melyről készülhet teljes másolat (ami tartalmazza a fennálló és a törölt bejegyzéseket), illetve szemle (ami csak a fenálló bejegyzéseket tartalmazza).

Térképmásolat:

A földhivatal adja ki, az ingatlan településen belüli hivatalos elhelyezkedését ábrázolja.

Takarnet:

Országos földhivatali számítógépes hálózat.

Albetétesítés:

Földhivatali eljárás, mely során társasház felépítését követően az egyes lakások saját alszámot kapnak (a társasház törzsszámának megfelelően).

Annuitásos kölcsön:

A kölcsönt minden hónapban ugyanakkora összegben kell visszafizetni, a futamidő hosszától függően. Az összeg tartalmazza az időarányos tőketörlesztést és a kamatot is.

Árfolyam kockázat:

Devizában (p. svájci frank) felvett hitelek törlesztőrészleteinek nagysága attól függ, hogy adott devizát milyen árfolyamon jegyzik, így a havonta fizetendő részlet nőhet is és csökkenhet is.

Kamatkockázat:

A havonta fizetendő törlesztőrészletek nagyságát a jegybankok által megállapított alapkamat is befolyásolja: ha a Magyar Nemzeti Bank növeli az alapkamatot a forint erősödik, így a devizahiteleseknek kedvezőbb a helyzete, míg a forinthitellel rendelkezők a nagyobb kamatok miatt magasabb törlesztőrészletet fizetnek. Amennyiben csökkenne az alapkamat, akkor fordított helyzet áll fent.

Kamat:

A kölcsön kapott összeg használatáért, a futamidő alatt folyamatosan fizetendő összeg.

Kamatláb:

Egy meghatározott időszakra (általában egy évre) fizetendő kamat összege és a teljes kölcsön összege közötti százalékos arány. Tehát a kamatláb azt mutatja meg, hogy pl. egy évben a kamat hány százaléka a kölcsönösszegnek.

Kamatperiódus:

A kamatperiódus a kamat változásának gyakoriságát jelenti, perióduson belül a kamat mértéke állandó.

THM (teljes hiteldíjmutató):

Azt mutatja meg, hogy adott hitel felvétele után az Adós egy év alatt mekkora összeget fizet vissza a tőkén felül. Tartalmazza a kamatokat (kamatos kamatszámítással) és a kezelési költségeket is (költségek, adók, értékbecslés, helyszíni szemle, ingatlan nyilvántartási eljárás, számlavezetés, biztosítás és garancia).

Futamidő:

A kölcsön felvétele és a végső visszafizetés határideje közötti időtartam.

Előtörlesztés:

A felvett kölcsön egy részének vagy egészének visszafizetése, mely általában díjköteles.

Értékbecslés:

Szakértő meghatározza az ingatlan valós piaci és adott időszakban értékesíthető értékét.

Hitelbiztosítéki érték:

Az ingatlan értékbecslés során megállapított értéke. Ezt is alapul véve állapítja meg a hitelintézet a kiadható hitel nagyságát.

LTV (Loan To Value):

Magyarul finanszírozási arány, azt mutatja meg, hogy az ingatlan értékének hány százaléka kapható meg kölcsönként a pénzintézettől.

Önerő:

Az önerő az ingatlan értékének pénzintézet által nem finanszírozott része, ezt az összeget a hitelfelvevőnek kell biztosítania.

Pótfedezet:

Erre akkora lehet szükség, amikor 1 ingatlan nem szolgáltat elég fedezetet a kölcsönhöz. Ilyenkor bevonható egy újabb ingatlan fedezetként, melyre ugyanúgy jelzálogjog kerül.

Elidegenítési és terhelési tilalom:

A kölcsönt nyújtó pénzintézet jegyezteti be annak az ingatlannak a tulajdonlapjára, melyre bejegyezték a jelzálogjogot, így az ingatlan nem adható el és nem szolgálhat további kölcsön fedezetéül.

Haszonélvezeti jog:

Ezzel a joggal rendelkező személy valaki más tulajdonában lévő ingatlant a jog fennállásáig használhat. Amennyiben jelzáloghitel fedezeteként szolgáló ingatlanon van ilyen jog, akkor a jog tulajdonosát Adóstársként be kell vonni a kölcsönszerződésbe.

Használati megosztás:

Ügyvéddel ellenjegyeztetett megállapodás az ingatlan részeinek pontos használati viszonyainak meghatározásáról, amennyiben az ingatlan osztatlan közös tulajdonú (egy helyrajzi számon szerepel a földhivatalnál), de használatában és tulajdoni viszonyában megosztott.

Deviza:

Pénzhelyettesítő fizetőeszköz (azaz nem készpénz), egy külföldi ország pénznemében kifejezve.

Devizabelföldi:

Az a természetes személy, aki érvényes magyar személyazonosító igazolvánnyal rendelkezik vagy rendelkezhet.

Devizakülföldi:

Az a természetes személy, akinek nincs és nem is rendelkezhet érvényes magyar személyazonosító igazolvánnyal.

Deviza alapú kölcsön:

Forinttól eltérő devizában (pl. svájci frank) nyilvántartott kölcsön.

Folyósítás:

A folyósítás során utalja bocsájtja rendelkezésre a pénzintézet az igényelt hitel összegét átutalás útján.

BAR-lista (KHR-lista):

Jelenlegi nevén KHR-lista (Központi Hitelinformációs Rendszer listája), azok az Adósok szerepelnek rajta, akik legalább 90 napja tartoznak a minimálbérnél magasabb összeggel. Az adósság rendezését követően 5 év múlva lehet lekerülni a listáról (addig passzív státuszban szerepel rajta az Adós).

Lakásbővítés:

A lakótér függőleges- vagy vízszintes irányban megnövelése, mely során legalább egy lakószobával bővül az ingatlan.

Hitelbírálat:

A kölcsön igénylése után induló folyamat, mely során a pénzintézet felméri a kölcsön nyújtásának kockázatát és szükséges feltételek meglétét.

Bonitás vizsgálat:

A hitelbírálat során a pénzintézet bonitás, azaz fizetőképességi vizsgálatot végez a kölcsön kérelmezőjén. A pénzintézet ellenőrzi hogy jövedelme, költségei, meglévő hitelei mellett fizetni tudja-e a kölcsönt.

Türelmi idő:

A türelmi idő alatt az Adósnak nem kell törlesztenie a tőkéjét, csak a kamatokat fizeti. Ennek lejártával kezdődik meg a tőketörlesztés is.

Hitelfedezeti biztosítás:

Hitel mellé igényelhető kiegészítő szolgáltatás, mely célja, hogy munkaképtelenség, munkanélküliség, bizonyos százalékú rokkantság vagy halál esetén egy biztosító átvállalja az Adós hitelkötelezettségét részben vagy egészben.

Hirdetmény:

A pénzintézetek nyomtatott és elektronikus formában közzétett hirdetményben adnak naprakész tájékoztatást az ügyfelek által elérhető szolgáltatások díjairól és egyéb rendelkezéseiről.