Az ingatlant vásárló költségei

Az ingatlant vásárló a következő költségeket viseli:

  • szerződéskötési költségek, pl. ügyvédi munkadíj, tulajdoni lap kikérése
  • illeték
  • az átvétel és a tulajdonosváltás ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésének költségei

Mikor kell illetéket fizetni?

Illetéket kell fizetnie mindenkinek, aki ingatlant vásárol (az ingatlan adásvétel az úgynevezett visszterhes vagyonátruházás kategóriájába tartozik), melynek részleteit az 1990. évi XCIII. törvény szabályozza.

Mennyi illetéket kell fizetni?

A fizetendő illetéket az ingatlan forgalmi értéke alapján kell számolni. Amennyiben az ingatlan vagyoni értékű joggal terhelt (pl. valakinek haszonélvezeti vagy használati joga van) vagy a tulajdonszerzéskor ilyen jogot alapítanak, akkor annak értékét le kell vonni a forgalmi értékből, így csökken a fizetendő illeték.

Lakás vagy ház esetén a forgalmi értékből le kell vonni a vásárláshoz kapott lakásépítési kedvezmény összegét (ha a vásárló rendelkezik ilyennel), ezzel csökken a fizetendő illeték mértéke, mely sávokban változik:

  • az ingatlan értékéből 1 milliárd forinting 4%-ot kell fizetni
  • amennyiben az ingatlan értéke meghaladja az 1 milliárd forintot, az afeletti rész után 2%-ot kell fizetni
  • a fizetendő illeték maximum 200 millió forint lehet

Például egy 10 000 000 Ft-os lakásnál:

  • 10 millió után 4%: 400 000 Ft

Például egy 1000 300 000 Ft-os ingatlannál:

  • 1 milliárd után 4%: 40 000 000 Ft
  • az 1 milliárd Ft feletti rész, azaz a 300 ezer Ft után 2%: 6 000 Ft
  • az összes fizetendő illeték: 40 000 000 + 6 000 = 40 006 000 Ft

Amennyiben résztulajdont szerez egy tulajdonos – függetlenül attól, hogy lakásról, házról vagy más ingatlanról (pl. építési telek) van szó – mindig a tulajdoni hányad arányában kell illetéket fizetnie.

Mikor mentesülhetek illeték befizetése alól?

Nem kell illetéket fizetni, építési telek vásárlása esetén, ha arra 4 éven belül lakóházat épít a vásárló (hasznos alapterületének el kell érnie a maximális beépíthetőség 10%-át).

Illeték alól további mentességet, illetve kedvezményt lehet kapni, amennyiben támogatásra jogosult a vásárló. Ezekről a támogatásokról bővebben az igénybe vehető támogatások részben olvashat.