Szerződés minták és dokumentumok ingatlan adásvételhez

Ezen az oldalon letölthető szerződésmintákat és egyéb dokumentumokat talál, mely az adásvétel során hasznos lehet.

Adásvételi szerződés és előszerződés

Az adásvételi szerződés csak írásban érvényes és ügyvédnek vagy jogtanácsosnak kell ellenjegyeznie (vagy közjegyzői okiratba kell foglalni). Adásvételi előszerződésre akkor van szükség, ha valamilyen okból (pl. a felek a szerződés megkötését előzetes hitelbírálattól teszik függővé, a hitelbírálat időtartamára adásvételi előszerződést kötnek) még nincs lehetőség a végleges szerződés megkötésére, de biztosítani szeretnék az üzlet nyélbeütését.

Fontos megjegyezni, hogy a bíróság már minimális tartalmú megállapodást is adásvételi szerződésként kezelhet, még akkor is, ha a szerződés címe teljesen másra irányul, pl. bérleti szerződés van ráírva. Az adásvételi szerződés kötelező elemei:

  • A felek meghatározott adatait (magánszemély családi és utónevét, születési évét, anyja nevét, lakcímét, továbbá a személyi azonosítóját; statisztikai számjellel rendelkező szervezet megnevezését, székhelyét és törzsszámát, valamint bírósági, illetőleg cégbírósági bejegyzésének számát)
  • Az érintett ingatlan pontos megjelölését (település neve, helyrajzi szám)
  • A szerződő felek állampolgárságra vonatkozó nyilatkozatát
  • A keltezés helyét és idejét
  • Több lapból álló okirat esetén a szerződő felek, a készítő és ellenjegyző, illetőleg a tanúsító személyek kézjegyét minden lapon

Letölthető dokumentumok:

Hozzájáruló nyilatkozat tulajdonjog bejegyzéséhez

A teljes vételár kifizetését követően az új tulajdonosnak be kell jegyeztetnie magát az ingatlan-nyilvántartásban a földhivatalnál. Ehhez szükséges az eladó nyilatkozata, miszerint beleegyezik az új tulajdonos tulajdonjogának bejegyzésébe és saját tulajdonjogának törlésébe.

Kérelem tulajdoni lap másolathoz, illetve tulajdoni lapba betekintéshez

A földhivatalokban lehet hozzájutni az ingatlanok tulajdoni lapjának másolatához, mely alapvető fontosságú adatokat tartalmaz az adásvétel szempontjából és enélkül nem bonyolítható le az üzlet. Amennyiben nincs szükség másolatra egyszerű betekintést is kérhet a tulajdoni lapba, ez azonban csak az adott ingatlan elhelyezkedése szerint illetékes földhivatalban lehetséges.